In het verleden was asbest het isolatiemateriaal bij uitstek bij de bouw van woningen. Het werd op allerlei plekken in huis toegepast. Daken werden geïsoleerd met asbestmateriaal, maar ook bijvoorbeeld leidingen die geïsoleerd moesten worden werden soms voorzien van een buitenlaag van asbest. Toen men ontdekte dat asbestvezels kankerverwekkende eigenschappen hebben stelde de overheid als eis dat alle asbest wat was gebruikt in woningen moest worden verwijderd. In 2024 moet alle asbest officieel verwijderd zijn.

Kijken waar asbest verwerkt zit

Het verwijderen van asbest uit een woning wordt ook wel saneren genoemd. Wanneer men asbest wil gaan saneren is het belangrijk dat bekend is waar het asbest precies verwerkt zit. Hiervoor is nogal wat vooronderzoek nodig. Niet alleen moeten bouwtekeningen worden opgespoord en onderzocht; ook wordt er navraag gedaan bij de gebruikers en beheerders van een pand. Aan de hand van deze inventarisatie wordt een plan van aanpak voor de sanering opgesteld. Een dergelijke asbestinventarisatie mag alleen worden uitgevoerd door bedrijven die daartoe gecertificeerd (SC-540) zijn. Zij maken de rapportage op en sturen deze door naar een asbestsaneringsbedrijf of dit doe je zelf. Een bedrijf kan zowel de inventarisatie als de verwijdering uitvoeren, of enkel gespecialiseerd zijn in inventariseren (SC-540 gecertificeerd) of saneren (SC-530 gecertificeerd).

Direct zichtbare asbest

Bij de meeste panden is asbest direct zichtbaar verwerkt. In dat geval wordt er een asbestinventarisatie type A uitgevoerd. Er is geen zwaar destructief onderzoek aan verbonden; er wordt alleen gekeken naar de asbest die met het blote oog kan worden waargenomen. Het kan ook zijn dat er asbest is verwerkt wat niet direct zichtbaar is.

Niet direct waarneembare asbest

Is er in bouwplannen ook sprake van niet direct waarneembare asbest, dan moet er ook een asbestinventarisatie type B worden uitgevoerd. Dit is een onderzoek wat samen komt met de sloop of renovatie van een gebouw. Wanneer een pand in een woonwijk staat wordt een dergelijk onderzoek niet snel uitgevoerd. Je kunt begrijpen dat de kosten dan al aardig beginnen op te lopen.

Wat kost asbestsanering in 2018?

Benader vandaag nog gratis en vrijblijvend meerdere asbestbedrijven en vergelijk het aanbod. Door de prijzen van deze experts naast elkaar te leggen kun je besparen op de sanering van asbest in jouw woning, winkel of kantoorpand.